נותנים מהנשמה

הצטרף לבעלי המקצוע

החזון שלנו זה להמשיך ולגדול ולהקים מפעל חסד גדול שיעזור לאלפי משפחות בארץ
ושנצליח להמשיך להיות עמוד התווך בין התורמים למשפחות הנזקקות.